Grupa Gobarto prowadzi produkcję rzeźniano-rozbiorową w obszarze wieprzowiny oraz posiada hodowlę bydła rasy limousine. Ponadto zarządza 5 tysiącami hektarów ziemi rolnej, z czego blisko 3 tysiące hektarów stanowi własność spółki. Konsekwentna realizacja założeń strategicznych doprowadziła do stworzenia silnej grupy kapitałowej, obejmującej  ponad 30 firmy z branży rolno-spożywczej, zatrudniając ponad 1500 pracowników.

Sercem Gobarto S.A. są zakłady produkcyjne, które znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego, w miejscowościach – Grąbkowo i Karolinki.  Produkty Gobarto S.A obecne są nie tylko na polskim rynku, lecz także w wielu krajach w Europie, Azji, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej czy Afryce. Obok działalności podstawowej, skupionej wokół produkcji i dystrybucji wieprzowiny, drobiu i dziczyzny, firma zajmuje się również uprawą zbóż i produkcją roślinną. Gobarto S.A. posiada fermy tucznika zlokalizowane w południowej części kraju, które są zarządzane przez spółki: Agro Gobarto, Agroferm, Agro Bieganów, Bioenergia, Hodowca i Ferma-Pol. 

Misja i wizja

Swoją stabilną pozycję na rynku mięsnym firma Gobarto S.A. zawdzięcza konsekwentnej budowie grupy wzajemnie uzupełniających się firm, pielęgnowaniu długoletnich relacji z partnerami biznesowymi oraz rozsądnej polityce zarządzania inwestycjami w rozwój mocy produkcyjnych.

Celem podjętych działań jest umocnienie pozycji lidera na polskim rynku mięsnym oraz wzmocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. W wymiarze krajowym spółka nastawiona jest przede wszystkim na stały rozwój technologiczny zakładu, ciągłe poszerzanie możliwości produkcyjnych, a także dążenie do rozszerzenia bazy dostawców żywca, rozwijanie dotychczasowych kontaktów z handlowcami oraz poszukiwanie nowych.Ważnym elementem jest także utrzymywanie korzystnych marż na produktach oraz rozwój segmentów produkcyjnego i dystrybucyjnego.

Na rynku międzynarodowym Gobarto S.A. skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych partnerów handlowych oraz rynków zbytu towarów. Wśród priorytetów warto wymienić rozszerzenie obecności produktów w Azji, Afryce i obu Amerykach oraz wzmacnianie długoletnich relacji handlowych na Starym Kontynencie.