KONTAKT

Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
NIP 699-17-81-489
Regon 411141076
tel. (+48) 22 31 99 300
fax. (+48) 22 330 56 06
gobarto@gobarto.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000094093, kapitał zakładowy 278.002.290 zł, kapitał wpłacony 278.002.290 zł.


Zakład w Grąbkowie
Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax. (+48) 65 547 70 01