Kontakt
CENTRALA

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
tel. (+48) 22 31 99 300
fax.(+48) 22 330 56 06

Paweł Piekut
Kierownik działu zakupu
663-446-372
pawel.piekut@gobarto.pl

DZIAŁ WSPARCIA SPRZEDAŻY 
Andrzej Pieńkowski
Kierownik DWS
691-446-375
andrzej.pienkowski@gobarto.pl

DZIAŁ LOGISTYKI I SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
Katarzyna Nowak
Dyrektor działu logistyki i sprzedaży detalicznej
600-900-758
katarzyna.nowak@gobarto.pl

Marcin Ausbiter
Manager ds. logistyki
691 446 365
marcin.ausbiter@gobarto.pl

Renata Olszańska
Manager ds. logistyki
691-446-362
renata.olszanska@gobarto.pl

Ewa Podczasi
Kierownik działu jakości dystrybucji
663-446-359
ewa.podczasi@gobarto.pl

HORECA
Sławomir Kopczyński
Dyrektor ds. rynku HoReCa
663-446-354
slawomir.kopczynski@gobarto.pl

REGION MAZOWSZE 
Centrum Dystrybucji Ząbki
ul. Piłsudskiego 180
05-091 Ząbki

Sylwia Rachoń
Dyrektor Zarządzający CD Ząbki
668-443-145
sylwia.rachon@gobarto.pl

Arkadiusz Szwed
Kierownik CD  Ząbki
691-446-324
arkadiusz.szwed@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji Warszawa
ul. Czysta 18
05-816 Opacz-Kolonia
Infolinia: 22 319 94 99

Łukasz Kowalec
Dyrektor Zarządzający CD Warszawa
662-276-000
lukasz.kowalec@gobarto.pl

Bożena Wiśniewska
Kierownik CD Warszawa
668-443-109
bozena.wisniewska@gobarto.pl

Dorota Szulim
Sales Manager CD Warszawa
608-615-831
dorota.szulim@gobarto.pl

REGION MAŁOPOLSKA 
Centrum Dystrybucji Kraków
ul. Christo Botewa 6c
30-798 Kraków
Infolinia: 12 290 22 88/12 290 22 56 Fax :12 290 22 89

Krzysztof Mączeński
Dyrektor Zarządzajacy CD Kraków
663-450-079
krzysztof.maczenski@gobarto.pl

Anna Markowicz
Sales Manager
Kierownik CD Kraków
691-446-383
anna.markowicz@gobarto.pl

REGION ŚLĄSK 
Centrum Dystrybucji Katowice
ul. Obroki 130
40-833 Katowice
infolinia :32 359 42 72 / 32 359 42 73 / Fax 32 359 42 67

Piotr Kobylak
Dyrektor Zarządzający CD Katowice
663-446-377
piotr.kobylak@gobarto.pl

Magdalena Jaworska-Niżnik
Kierownik CD Katowice
663-446-371
Magdalena.Jaworska@gobarto.pl

REGION WIELKOPOLSKA 
Centrum Dystrybucji Poznań
ul. Chemiczna 2
60-101 Poznań
infiolinia: 61 878 04 55, 61 878 04 66 Fax 61 815 02 66

Tomasz Liske
Dyrektor Zarządzający CD Poznań
661-807-617
tomasz.liske@gobarto.pl

Jarosław Nowakowski
Kierownik CD Poznań
663-446-384
jaroslaw.nowakowski@gobarto.pl
 
Klaudia Kordylewska
Manager logistyki i sprzedaży  CD Poznań
661-807-616

REGION WARMIA  I MAZURY
Centrum Dystrybucji Olsztyn
ul. Cementowa 2A
10-429 Olsztyn
infolinia: 89 670 08 60

Janusz Piórkowski
Dyrektor Zarządzający CD Olsztyn
691-446-304
janusz.piorkowski@gobarto.pl

REGION POMORZE
Centrum Dystrybucji Gdańsk
ul. Wodnika 50
80-299 Gdańsk
infolinia : 58 778 95 30 wew 3

Łukasz Tymoszuk
Dyrektor Zarządzający CD Gdańsk
691-446-432
lukasz.tymoszuk@gobarto.pl

Piotr Witkowski
Kierownik CD Gdańsk
691-450-013
piotr.witkowski@gobarto.pl

REGION RADOMSKIE 
Centrum Dystrybucji Radom
ul. Lubelska 65
26-600 Radom
infolinia: 48 670 09 60 wew. 2

Dariusz Gębczyk
Dyrektor Zarządzający CD Radom
735-277-255
Dariusz.gebczyk@gobarto.pl

Agnieszka Sankowska
Kierownik CD Radom
691-440-648
agnieszka.sankowska@gobarto.pl

REGION LUBELSKIE 
Centrum Dystrybucji Lublin
Elizówka, ul. Szafranowa 6,
21-003 Ciecierzyn
infolinia : 81 460 55 67

Piotr Banach
Dyrektor Zarządzający CD Lublin
691-440-774
piotr.banach@gobarto.pl

Marcin Fus
Kierownik CD Lublin
601 093 015
marcin.fus@gobarto.pl

REGION DOLNY ŚLĄSK
Centrum Dystrybucji Wałbrzych
ul Ogrodowa 14
58-306 Wałbrzych
infolinia: 74 660 99 79 / 664 017 824

Mateusz Kozłowski
Dyrektor Zarządzający CD Wałbrzych
665-127-785
mateusz.kozlowski@gobarto.pl

Monika Zielińska
Kierownik CD Wałbrzych
728-854-378
monika.zielinska@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji Nysa
ul. Otmuchowska 44d
48-300 Nysa
infolinia:77 44 98 930 / 77 44 98 939

Mariusz Lewiński
Dyrektor Zarządzający CD Nysa
784-356-461
mariusz.lewinski@gobarto.pl

Marcin Szczepanek
Sales Mnager CD Nysa
691-446-410
marcin.szczepanek@gobarto.pl