Przejdz do strony

Historia Spółki NETBROKERS

18 stycznia 2000 r. powołano do życia Wirtualną Giełdę Towarową o nazwie Netbrokers.

Elektroniczna Giełda towarowa NetBrokers zbudowana została z dwóch części. Pierwsza to bogaty serwis informacyjny, dotyczący szeroko rozumianego rynku towarowego, zawierający między innymi: wiadomości, komentarze i analizy, raporty, akty prawne i inne informacje przydatne dla przetwórstwa spożywczego oraz handlowców. Zasadniczą częścią platformy jest jednak kodowany program NetBrokers, który umożliwia firmom składanie i modulowanie własnych ofert sprzedażowych i zakupowych, a także przeglądanie propozycji innych firm korzystających z platformy.

Z programu korzystają między innymi gospodarstwa hodowlane, rzeźnie, zakłady przetwórcze, chłodnie, firmy handlowe oraz eksporterzy i importerzy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Po 1 maja 2004 r. z uwagi na akcesję Polski do UE obroty towarami na WGT spadły dość znacząco, z tego powodu NetBrokers Sp. z o.o. zaangażowało się w większym stopniu w transakcje importu i eksportu wewnątrz i poza UE (transakcje na własny rachunek). 

Tak powstał kolejny obszar działania Firmy - Biuro Handlowe.

Poprzez Biuro Handlowe realizowany jest do tej pory import mięsa z Belgii Hiszpanii oraz Portugalii   (głównie elementy wieprzowe i wołowe , świeże i mrożone) i sprzedaż do krajowych zakładów przetwórstwa mięsnego i rozbieralni mięsa.  Netbrokers Sp. z o.o. wyspecjalizowała się w dostawach na rynek polski świeżego mięsa wieprzowego dla zakładów rozbiorowych, przetwórni jak i mięs kulinarnych na potrzeby rynku detalicznego. Głównymi elementami będącymi w stałej ofercie są: karczek z/k i b/k, schab b/k oraz przodki i łopatka. Korzystając z potencjału logistycznego grupy PKM, Spółka ma możliwość dostarczania towaru również w mniejszych ilościach od 2-3 ton aż do zestawów całosamochodowych.
Wartość sprzedaży towarów za rok 2005 wyniosła z tego tytułu ponad 41 mln PLN. Natomiast za rok 2013 było to już ponad 160mln PLN.

W dniu 11 grudnia 2006 r. w myśl umowy sprzedaży udziałów, PKM DUDA nabył od ComArch S.A 40% udziałów w NETBROKERS Sp. z o.o., stając się tym samym głównym udziałowcem Spółki.

W grudniu 2007 r. Spółka zmieniła swoją siedzibę z os. Teatralnego 38 na ul. Cystersów 22, w Krakowie, gdzie mieści się do dzisiaj.

Z dniem 3 grudnia 2012 r. NETBROKERS Sp. z o.o. uległa przekształceniu w spółkę komandytową pod nazwą: NETBROKERS POLSKA Spółka za ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Siedziba spółki, numer NIP ani REGON nie uległy zmianie.