Gobarto S.A. oraz ponad 30 podmiotów zależnych zatrudnia obecnie ponad 1800 osób. W związku z dynamicznym rozwojem zespół pracowników firmy ulega stałej rozbudowie.
Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje aplikacje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@gobarto.pl. Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.