W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, przekazujemy Państwu podstawowe informacje o wykorzystywanych danych osobowych dla poszczególnych (wskazanych poniżej) kategorii osób.

Klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób:

 1. Klauzula informacyjna dla hodowców trzody chlewnej,
 2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów (w tym potencjalnych kontrahentów)
 3. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Gobarto S.A
 4. Klauzula informacyjna dla pracowników Gobarto S.A.
 5. Klauzula informacyjna dla osoby zgłaszającej naruszenie
 6. Klauzula informacyjna dla odbiorców korespondencji elektronicznej,
 7. Klauzula informacyjna dla osób, które wyraziły zgodę na działania marketingowe,
 8. Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców Gobarto S.A.
 9. Klauzula informacyjna dla gości zakładów,
 10. Klauzula informacyjna dla oferentów towarów i usług,
 11. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy,
 12. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego,
 13. Klauzula informacyjna – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 14. Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących i pełnomocników osób prawnych i instytucji.

Niezależnie od zamieszczenia ww. klauzul informacyjnych na stronie internetowej, Administrator  realizuje obowiązki informacyjne wynikające z RODO w sposób cią.gły w bezpośrednim kontakcie z osobami, których dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2022 r.