GOBARTO S.A. i ponad 20 podmiotów zależnych zatrudnia obecnie ponad 1600 osób. W związku z dynamicznym rozwojem zespół pracowników Gobarto ulega stałej rozbudowie.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać swoje aplikacje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@gobarto.pl. Odpowiadamy wyłącznie na wybrane oferty.