INFORMACJA O PRZEPROWADZONYM PRZEZ CEDROB S.A. WEZWANIU DO SPRZEDAŻY AKCJI GOBARTO S.A.

24 PAŹ, 2022 GODZ: 11:38

30 czerwca 2022 roku Cedrob S.A., posiadający 86,43% notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych S.A. akcji Gobarto S.A., wezwał wszystkich pozostałych akcjonariuszy Gobarto S.A. do sprzedaży akcji. Wezwanie zostało ogłoszone zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgłaszać sprzedaż akcji można było do 29 sierpnia 2022 roku. Wtedy miało nastąpić zakończenie przyjmowania zapisów na akcję. Cedrob S.A. oferował nabycie wszystkich nieposiadanych przez siebie akcji po 7,25 zł.

8 lipca 2022 roku stanowisko w związku z wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Cedrob S.A. zajął zarząd Gobarto S.A., której akcje były przedmiotem wezwania. W jego ocenie samo wezwanie oraz strategiczne plany wzywającego wobec Gobarto S.A. nie będą miały negatywnego wpływu na zatrudnienie w spółce ani na lokalizację prowadzonej przez nią działalności. Nie są również sprzeczne z jej interesem a mając na uwadze, że dotychczasowa współpraca pomiędzy Gobarto S.A. a jej dominującym akcjonariuszem, jakim jest Cedrob S.A., będzie kontynuowana, należy się spodziewać, iż Gobarto S.A. będzie nadal prowadziła działalność zgodnie z dotychczas obowiązującą strategią w interesie swoich akcjonariuszy, pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Pracownicy Gobarto S.A. zostali przez zarząd spółki poinformowani o wezwaniu i jego treści. Biorąc pod uwagę warunki rynkowe prowadzonej przez Gobarto S.A. działalności gospodarczej oraz całokształt otoczenia biznesowego spółki zarząd jej przyjął, że cena proponowana w wezwaniu kształtuje się w przedziale wartości godziwej.

22 sierpnia 2022 roku Cedrob S.A. zdecydował się przesunąć termin przyjmowania zapisów do 8 września 2022 roku oraz podwyższył proponowaną cenę do 8 zł za akcję.

13 września 2022 roku, wyniku ogłoszonego wezwania,  Cedrob S.A. nabył od pozostałych akcjonariuszy 670 857 akcji Gobarto S.A., zwiększając tym samym swój udział do 88,84% kapitału zakładowego tej spółki.

Pozostałe aktualności

Węgrzynów pracuje na 100%

Spółka Agroferm, należąca do Grupy Kapitałowej Gobarto, zakończyła rozpoczętą w czerwcu 2022 r. budowę biogazowni rolniczej w powiecie milickim. Inwestycja warta 14,5 mln zł otrzymała...

06 MAR, 2024 GODZ: 10:53

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

03 KWI, 2023 GODZ: 08:40

Bal Hodowcy

9 listopada 2022 r. w Apart Hotelu „Termy Uniejów” odbył się tegoroczny Bal Hodowcy.Wydarzenie podzielone zostało na dwie części - panel szkoleniowy pod nazwą „Dlaczego warto współpracować...

22 LIS, 2022 GODZ: 14:29