Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

25 KWI, 2024 GODZ: 14:01


Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Polityka wynagrodzeń
 4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok 2023
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i GK Gobarto w roku 2023
 6. Raport na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A. i GK Gobarto
 7. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
 8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Gobarto za rok 2023
 9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania GK Gobarto
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań 2023
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023
 12. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2023
 13. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 14. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 15. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
 16. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy
 17. Klauzula informacyjna dla kandydatów do Rady Nadzorczej

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 25 kwietnia 2024 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów.

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

Pozostałe aktualności

Węgrzynów pracuje na 100%

Spółka Agroferm, należąca do Grupy Kapitałowej Gobarto, zakończyła rozpoczętą w czerwcu 2022 r. budowę biogazowni rolniczej w powiecie milickim. Inwestycja warta 14,5 mln zł otrzymała...

06 MAR, 2024 GODZ: 10:53

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

03 KWI, 2023 GODZ: 08:40

Bal Hodowcy

9 listopada 2022 r. w Apart Hotelu „Termy Uniejów” odbył się tegoroczny Bal Hodowcy.Wydarzenie podzielone zostało na dwie części - panel szkoleniowy pod nazwą „Dlaczego warto współpracować...

22 LIS, 2022 GODZ: 14:29