Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

27 KWI, 2023 GODZ: 14:44


Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 2. Projekty uchwał
 3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gobarto S.A. za rok 2022
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Gobarto S.A. i GK Gobarto w roku 2022
 5. Raport na temat informacji niefinansowych Gobarto S.A. i GK Gobarto
 6. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania Gobarto S.A.
 7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Gobarto za rok 2022
 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania GK Gobarto
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań 2022
 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022
 11. Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2022
 12. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 13. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
 14. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
 15. Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 27 kwietnia 2023 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów.

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- pełnomocnictwa do głosowania[pelnomocnictwa@gobarto.pl].

Pozostałe aktualności

Węgrzynów pracuje na 100%

Spółka Agroferm, należąca do Grupy Kapitałowej Gobarto, zakończyła rozpoczętą w czerwcu 2022 r. budowę biogazowni rolniczej w powiecie milickim. Inwestycja warta 14,5 mln zł otrzymała...

06 MAR, 2024 GODZ: 10:53

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

03 KWI, 2023 GODZ: 08:40

Bal Hodowcy

9 listopada 2022 r. w Apart Hotelu „Termy Uniejów” odbył się tegoroczny Bal Hodowcy.Wydarzenie podzielone zostało na dwie części - panel szkoleniowy pod nazwą „Dlaczego warto współpracować...

22 LIS, 2022 GODZ: 14:29