29 grudnia 2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Uchwały podjęte                                                                                                                                   
Nagranie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

17 listopada 2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem
Plan połączenia Emitenta z ZM DUDA Sp. z o.o., AGRO PROGRESS Sp. z o.o. oraz DOMCO SP. z o.o
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi: AGRO PROGRESS sp. z o.o., DOMCO sp. z o.o. i ZM DUDA sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.
Stanowisko Zarządu PKM DUDA S.A. w przedmiocie planowanego połączenia z ZM DUDA Sp. z o.o., AGRO PROGRESS Sp. z o.o. oraz DOMCO Sp. z o.o.
Nagranie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

27 maja 2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Szczegółowa treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Uzasadnienia do projektów uchwał
Pełnomocnictwo
Skonsolidowany raport roczny
Jednostkowy raport roczny
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku
Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego 2009
Sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w 2009 roku
Uchwały podjete na ZWZ
 
1 luty 2010
Nadzwyczajne walne Zgromadzenie
Szczegółowa treść ogłoszenia
Projekty uchwał
Wzór pełnomocnictwa
101/2009   102/2009
Statut Spółki
Uchwały podjęte
Statut (tekst jednolity)


Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ walnezgromadzenie@pkmduda.pl ] oraz pełnomocnictwa do głosowania [ pelnomocnictwa@pkmduda.pl ].