Ostatnia zmiana dokonana na dzień:  08.10.2020

Liczba akcji ogółem: 27 800 229

           

  Lp
 
 

Akcjonariusz

 
 

Liczba akcji

 
 

Udział w kapitale
zakładowym (%)

 
 

Liczba głosów

 
 

Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)

 
 

1

 
CEDROB SA
24 027 730
 

86,43%

 

24 027 730

 

86,43%

2Pozostali
3 772 499
13,57%
3 772 499
13,57%
Łącznie
27 800 229
100,00%
27 800 229
100,00%