Ostatnia zmiana dokonana na dzień:  13.09.2022

Liczba akcji ogółem: 27 800 229

           

  Lp
 
 

Akcjonariusz

 
 

Liczba akcji

 
 

Udział w kapitale
zakładowym (%)

 
 

Liczba głosów

 
 

Udział w ogólnej
liczbie głosów
(%)

 
 

1

 
CEDROB SA
24 698 587
 

88,84%

 

24 698 587

 

88,84%

2Pozostali
3 101 642
11,16%
3 101 642
11,16%
Łącznie
27 800 229
100,00%
27 800 229
100,00%