Raport bieżący nr 103/200929.12.2009 
Złożenie wniosku o podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H; złożenie zaktualizowanej wersji prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 102/200924.12.2009 
Zawarcie znaczącej umowy
   
Raport bieżący nr 101/200924.12.2009 
Zawarcie znaczącej umowy
   
Raport bieżący nr 100/200925.11.2009 
Wznowienie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie emisji akcji serii H
   
Raport bieżący nr 99/200920.11.2009 
Zakończenie procedury dotyczącej opracowania Programu Restrukturyzacji Operacyjnej
   
Raport bieżący nr 98/200919.11.2009 
PKO BP S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
   
Raport bieżący nr 97/200916.11.2009 
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
   
Raport bieżący nr 96/200910.11.2009 
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I - kontynuacja
   
Raport bieżący nr 95/200906.11.2009 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 94/200930.10.2009 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2009
   
Raport bieżący nr 93/200928.10.2009 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 92/200921.10.2009 
Powołanie Komitetu Audytu
   
Raport bieżący nr 91/200902.10.2009 
PKO BP S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
   
Raport bieżący nr 90/200930.09.2009 
BRE Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
   
Raport bieżący nr 89/200929.09.2009 
Kredyt Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienia dotyczące objęcia akcji Emitenta serii I
   
Raport bieżący nr 88/200928.09.2009 
Prawomocność postanowienia w sprawie zatwierdzenia układu
   
Raport bieżący nr 87/200915.09.2009 
Zatwierdzenie układu
   
Raport bieżący nr 86/200907.09.2009 
Powołanie osoby zarządzającej
Dariusz Formela - CV
   
Raport bieżący nr 85/200907.09.2009 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 84/200904.09.2009 
Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 83/200902.09.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 82/200931.08.2009 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 31 sierpnia 2009 r.
   
Raport bieżący nr 81/200931.08.2009 
Powołanie osób nadzorujących

Maksymilian Kostrzewa - CV
Jacek Baranek - CV
Michał Popiołek - CV
Mariusz Cholewa - CV
Adam Purwin - CV
Andrzej Stryjski - CV
Marek Dybalski - CV
Jarosław Tomczyk - CV
Mariusz Piskorski - CV
Jarosław Dubiński - CV   
Raport bieżący nr 80/200931.08.2009 
Odwołanie osób nadzorujących
   
Raport bieżący nr 79/200931.08.2009 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
Uchwały podjęte na NWZ
Cena odkupu akcji w opcji - wzór (załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały nr 25/31/08/2009)


   
Raport bieżący nr 78/200926.08.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 77/200921.08.2009 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Projekty uchwał
Cena odkupu akcji w opcji - wzór


   
Raport bieżący nr 76/200920.08.2009 
Powzięcie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku Kredyt Bank S.A. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
   
Raport bieżący nr 75/200919.08.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 74/200907.08.2009 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 4) i art. 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 73/200905.08.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 72/200904.08.2009 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 71/200930.07.2009 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 70/200930.07.2009 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 69/200930.07.2009 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 68/200930.07.2009 
Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
   
Raport bieżący nr 67/200929.07.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 66/200924.07.2009 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze
   
Raport bieżący nr 65/200922.07.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 64/200916.07.2009 
Wybór audytora sprawozdań finansowych
   
Raport bieżący nr 63/200915.07.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 62/200907.07.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 61/200902.07.2009 
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza przekazane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
Raport bieżący nr 60/200901.07.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 59/200929.06.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 58/200918.06.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 57/200918.06.2009 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 17 czerwca 2009 r.
   
Raport bieżący nr 56/200918.06.2009 
Powołanie osób nadzorujących
   
Raport bieżący nr 55/200918.06.2009 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały podjęte na ZWZ
   
Raport bieżący nr 54/200911.06.2009 
Informacja o kandydatach do Rady Nadzorczej
Życiorys: Jarosław Tomczyk
Życiorys: Wojciech Kossuth
   
Raport bieżący nr 53/200910.06.2009 
Termin składania świadectw depozytowych
   
Raport bieżący nr 52/200905.06.2009 
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA – R 2008 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2008
   
Raport bieżący nr 51/200903.06.2009 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Treść projektów
   
Raport bieżący nr 50/200929.05.2009 
Polska Wołowina Sp. z o. o. – ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku
   
Raport bieżący nr 49/200925.05.2009 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 48/200913.05.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 47/200907.05.2009 
Zbycie przez spółkę zależną zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   
Raport bieżący nr 46/200904.05.2009 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008
Wykaz raportów
   
Raport bieżący nr 45/200917.04.2009 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 44/200916.04.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 43/200914.04.2009 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 42/200908.04.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 41/200908.04.2009 
Odroczenie rozpoznania wniosku o upadłość likwidacyjną
   
Raport bieżący nr 40/200901.04.2009 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 39/200901.04.2009 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 38/200931.03.2009 
Postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego
   
Raport bieżący nr 37/200927.03.2009 
Informacja o złożeniu przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
   
Raport bieżący nr 36/200927.03.2009 
Zmiana terminów publikacji raportów okresowych
   
Raport bieżący nr 35/200927.03.2009 
Wyznaczenie nadzorcy sądowego
   
Raport bieżący nr 34/200927.03.2009 
Wypowiedzenie przez Kredyt Bank S.A. umów kredytowych
   
Raport bieżący nr 33/200926.03.2009 
Zakończenie negocjacji w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji
   
Raport bieżący nr 32/200925.03.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 31/200925.03.2009 
Informacja o roszczeniu Raiffeisen Bank Polska S.A.
   
Raport bieżący nr 30/200925.03.2009 
Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytowej
   
Raport bieżący nr 29/200924.03.2009 
Zawiadomienia od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 28/200924.03.2009 
Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną
   
Raport bieżący nr 27/200924.03.2009 
Wszczęcie postępowania naprawczego
   
Raport bieżący nr 26/200918.03.2009 
Informacja o zamknięciu transakcji terminowych
   
Raport bieżący nr 25/200918.03.2009 
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H
   
Raport bieżący nr 24/200913.03.2009 
AIG - zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 23/200910.03.2009 
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 22/200909.03.2009 
Złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego
   
Raport bieżący nr 21/200904.03.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 20/200927.02.2009 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 19/2009 - korekta
25.02.2009 
Korekta raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku.
   
Raport bieżący nr 19/200925.02.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 18/200924.02.2009 
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 17/200923.02.2009 
Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H
   
Raport bieżący nr 16/200917.02.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 15/200916.02.2009 
Informacja dotycząca wpływu transakcji zabezpieczających na wynik Grupy Kapitałowej PKM DUDA i przeszacowania wartości niektórych aktywów
   
Raport bieżący nr 14/200912.02.2009 
Wpływ dotacji dla spółki zależnej
   
Raport bieżący nr 13/200911.02.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 12/200904.02.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 11/200930.01.2009 
Terminy publikacji raportów okresowych
   
Raport bieżący nr 10/200930.01.2009 
Oświadczenie dotyczące publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz skonsolidowanego raportu półrocznego
   
Raport bieżący nr 09/2009  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 08/2009  
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
   
Raport bieżący nr 07/200921.01.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 06/200920.01.2009 
Powołanie osób zarządzających
   
Raport bieżący nr 05/200914.01.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 04/200907.01.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 03/200906.01.2009 
Połączenie spółek zależnych
   
Raport bieżący nr 02/200906.01.2009 
Wpływ dotacji dla spółki zależnej
   
Raport bieżący nr 01/200905.01.2009 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta