Raport bieżący nr 120/200620.12.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 119/200620.12.2006 
Obniżenie progu 10 % na Walnym Zgromadzeniu 
   
Raport bieżący nr 118/2006
15.12.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 117/200611.12.2006 
Zawarcie porozumienia w sprawie inwestycji w instalacje do produkcji bioetanolu 
   
Raport bieżący nr 116/2006
11.12.2006 
Nabycie udziałów w spółce zależnej 
   
Raport bieżący nr 115/2006
08.12.2006  
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 
   
Raport bieżący nr 114/200608.12.2006 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 113/2006
08.12.2006 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 112/200608.12.2006 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
 
   
Raport bieżący nr 111/2006
08.12.2006 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 110/2006
06.12.2006 
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G
 
   
Raport bieżący nr 109/2006
01.12.2006 
Zakup akcji przez osobę nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 108/2006
01.12.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 107/200601.12.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 106/2006
30.11.2006 
Zawarcie umowy znaczącej. 
   
Raport bieżący nr 105/200605.10.2007 
Zawiadomienie od osoby obowiazanej do przekazania informacji dotyczace transakcji na papierach wartosciowych Emitenta  
   
Raport bieżący nr 103/200630.11.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora. 
   
Raport bieżący nr 103/2006
29.11.2006 
Nabycie znaczących aktywów 
   
Raport bieżący nr 102/2006
28.11.2006 
Informacja o konferencji prasowej 
   
Raport bieżący nr 101/200628.11.2006 
Podpisanie Porozumienia o warunkach transakcji. Umowa znacząca. 
   
Raport bieżący nr 100/200628.11.2006 
Uchwała KDPW o zarejestrowaniu akcji serii G 
   
Raport bieżący nr 99/200623.11.2006 
Wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
 
   
Raport bieżący nr 98/200621.11.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 97/200621.11.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora.
 
   
Raport bieżący nr 96/200620.11.2006 
Zakup akcji przez osobę nadzorującą. 
   
Raport bieżący nr 95/200616.11.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora. 
   
Raport bieżący nr 94/200615.11.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 93/200613.11.2006 
Zakup akcji przez osobę nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 92/20068.11.2006 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 91/20068.11.2006 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Spółki. 
   
Raport bieżący nr 90/20067.11.2006 
Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej. 
   
Raport bieżący nr 89/20067.11.2006 
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki 
   
Raport bieżący nr 88/20066.11.2006 
Podwyższenie prognozy skonsolidowanych danych finansowych. 
   
Raport bieżący nr 87/20062.11.2006 
Przekroczenie progu 5 % na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
   
Raport bieżący nr 86/200631.10.2006 
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego. 
   
Raport bieżący nr 85/200630.10.2006 
Uchwały podjęte na NWZ Spółki 
   
Raport bieżący nr 84/200630.10.2006 
Przerwa w obradach NWZ 
   
Raport bieżący nr 83/200630.10.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 82/200619.10.2006 
Wpływ dotacji z Unii Europejskiej. 
   
Raport bieżący nr 81/200618.10.2006 
Zawarcie umów przenoszących własność akcji i udziałów w ukraińskim podmiocie 
   
Raport bieżący nr 80/200618.10.2006 
Projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 27.10.2006 r. 
   
Raport bieżący nr 79/200616.10.2006 
Informacja po konferencji prasowej 
   
Raport bieżący nr 78/200616.10.2006 
Konferencja prasowa. 
   
Raport bieżący nr 77/200613.10.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora. 
   
Raport bieżący nr 76/200613.10.2006 
Zawarcie umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 75/2006
09.10.2006 
Zawarcie umów o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
   
Raport bieżący nr 74/200605.10.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 73/200629.09.2006 
Nabycie znaczących aktywów. 
   
Raport bieżący nr 72/200629.09.2006 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 71/200629.09.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 70/200628.09.2006 
Planowana zmiana Statutu Spółki. Statut bieżący oraz po podniesieniu kapitału
 
   
Raport bieżący nr 69/200628.09.2006 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
   
Raport bieżący nr 68/200627.09.2006 
Informacja o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego. 
   
Raport bieżący nr 67/2006
25.09.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 66/200619.09.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 65/200631.08.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 64/200625.08.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 63/200618.08.2006 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 62/200618.08.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 61/200611.08.2006 
Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 
   
Raport bieżący nr 60/200604.08.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 59/200602.08.2006 
Nabycie udziałów w spółce zależnej 
   
Raport bieżący nr 58/200601.08.2006 
Zbycie udziałów w spółkach zależnych 
   
Raport bieżący nr 57/200626.07.2006 
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 
   
Raport bieżący nr 56/200614.07.2006 
Wykaz transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 55/2006
29.06.2006 
Wykaz transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 54/200629.06.2006 
Treść uchwał podjętych na ZWZA 
   
Raport bieżący nr 53/200629.06.2006 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 
   
Raport bieżący nr 52/200627.06.2006 
Wybór audytora sprawozdań finansowych w roku 2006 r. 
   
Raport bieżący nr 51/200623.06.2006 
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
   
Raport bieżący nr 50/200623.06.2006 
Zestawienie transakcji w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 48/200620.06.2006 
Transakcje w ramach pełnienia funkcji animatora 
   
Raport bieżący nr 47/200608.06.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 46/200606.06.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 45/200602.06.2006 
Podpisanie umów o dofinansowanie z Unii
   
Raport bieżący nr 44/200626.05.2006 
Właściwy adres nowego lokalu Spółki
   
Raport bieżący nr 43/200625.05.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
   
Raport bieżący nr 42/200625.05.2006 
Zmiana adresu lokalu Spółki
   
Raport bieżący nr 41/200625.05.2006 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
   
Raport bieżący nr 40/200623.05.2006 
Zmiana terminów publikacji raportów rocznych
   
Raport bieżący nr 39/200619.05.2006 
Informacjach o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
   
Raport bieżący nr 38/200619.05.2006 
Podpisanie umowy przez spółkę zależną z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   
Raport bieżący nr 37/200615.05.2006 
Prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na rok 2006. 
  
Raport bieżący nr 36/200612.05.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
  
Raport bieżący nr 35/200605.05.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
   
Raport bieżący nr 34/200619.04.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 33/200607.04.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 32/200603.04.2006 
Dopełnienie warunku zawieszającego umowę. 
   
Raport bieżący nr 31/2006 30.03.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 30/200628.03.2006 
Nabycie znaczących aktywów. 
   
Raport bieżący nr 29/200627.03.2006 
Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu akcji od Julius Baer Inv.Management LLC. 
   
Raport bieżący nr 28/200627.03.2006 
Informacja o nowopowołanym Członku Rady Nadzorczej Spółki 
   
Raport bieżący nr 27/200624.03.2006 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA 
   
Raport bieżący nr 26/200624.03.2006 
Treść uchwał powziętych na NWZA Spółki. 
   
Raport bieżący nr 25/200623.03.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 24/200623.03.2006 
Dokonanie asymilacji akcji przez KDPW S.A. 
   
Raport bieżący nr 23/200617.03.2006 
Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E 
   
Raport bieżący nr 22/200616.03.2006 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 20/200614.03.2006 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
   
Raport bieżący nr 19/200610.03.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 18/20069.03.2006 
Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału podmiotu zależnego Emitenta 
   
Raport bieżący nr 17/20063.03.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
   
Raport bieżący nr 16/20061.03.2006 
Dotacja dla spółki zależnej. 
   
Raport bieżący nr 15/200627.02.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 14/200621.02.2006 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
   
Raport bieżący nr 13/200617.02.2006 
Informacja o transakcjach osób mających ostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 11/200615.02.2006 
Nabycie udziałów ukraińskiego podmiotu gospodarczego
   
Raport bieżący nr 10/200615.02.2006 
Zakup akcji przez osobę zarządzającą. 
   
Raport bieżący nr 9/200609.02.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 8/200602.02.2006 
Wykaz informacji bieżących i okresowych za rok 2005. 
   
Raport bieżący nr 7/200602.02.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 6/200630.01.2006 
Terminy przekazywania raportów okresowych. 
   
Raport bieżący nr 5/200626.01.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 4/200626.01.2006 
Dotacja dla spółki zależnej. 
   
Raport bieżący nr 3/200620.01.2006 
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. 
   
Raport bieżący nr 2/200618.01.2006 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 1/2006  
Informacja o transakcjach insiderów