Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 grudnia 2017 r.

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 1 grudnia 2017 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

 1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 2. projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 3. projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 4. pełnomocnictwa do głosowania [pelnomocnictwa@gobarto.pl].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 października 2017 r.

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 14 września 2017 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

 1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 2. projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 3. projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 4. pełnomocnictwa do głosowania [pelnomocnictwa@gobarto.pl].

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, przy ul. Kłobuckiej 25 - w biurze Spółki.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień 29 marca 2017 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

 1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 2. projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 3. projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [walnezgromadzenie@gobarto.pl];
 4. pełnomocnictwa do głosowania [pelnomocnictwa@gobarto.pl].