Raport bieżący nr 41/201621.12.2016 
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ferma - Pol” Sp. z o. o.) – przeniesienie własności udziałów 
   
Raport bieżący nr 40/201619.12.2016 
Zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną umów pożyczek – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 39/201615.12.2016 
Warunkowa umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Ferma - Pol” Sp. z o.o.) – spełnienie się jednego z warunków przeniesienia własności udziałów - niewykonanie prawa pierwokupu. 
   
Raport bieżący nr 38/201612.12.2016 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik nr 1  
Załącznik nr 2  
   
Raport bieżący nr 37/201612.12.2016 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 36/201609.12.2016 
Wniosek Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania  
   
Raport bieżący nr 35/201629.11.2016 
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 34/201626.11.2016 
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży\ udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 33/201626.11.2016 
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 32/201625.11.2016 
Stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje. 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2  
   
Raport bieżący nr 31/201617.11.2016 
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 30/201602.11.2016  
Bank Zachodni WBK S.A. – ziszczenie się warunku zawieszającego, wejście w życie aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny – aktualizacja informacji poufnej  
   
   
Raport bieżący nr 29/201628.10.2016  
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 28/201628.10.2016 
Zawarcie aneksu do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – aktualizacja informacji poufnej  
   
Raport bieżący nr 27/201627.10.2016  
Warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spełnienie się jednego z warunków zawieszających-Decyzja Prezesa UOKiK 
   
Raport bieżący nr 26/201627.10.2016  
Bank Zachodni WBK S.A. - zawarcie przez Emitenta aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny – aktualizacja informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 25/201620.10.2016 
Zawarcie przez Emitenta aneksów do umów kredytowych – aktualizacja informacji poufnej  
   
Raport bieżący nr 24/201610.10.2016  
Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. 
   
Raport bieżący nr 23/201610.10.2016  
Gobarto S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.) – rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki 
Załącznik nr 1 
   
Raport bieżący nr 22/201630.08.2016  
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 21/201624.06.2016  
Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 20/201624.06.2016  
Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 19/201624.06.2016  
Zawarcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków nabycia przez Emitenta udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej  
   
Raport bieżący nr 18/201623.06.2016  
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku 
Załącznik nr 1 
   
Raport bieżący nr 17/201623.06.2016  
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Załącznik nr 1 
   
   
Raport bieżący nr 16/201616.06.2016 
Stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem 
   
Raport bieżący nr 15/201610.06.2016 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej, umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 14/201601.06.2016 
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 13/201601.06.2016 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 12/201625.05.2016 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 
   
Raport bieżący nr 11/201625.05.2016 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Załącznik 1 
Załącznik 2 
Załącznik 3 
   
Raport bieżący nr 10/201624.05.2016 
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 
   
Raport bieżący nr 9/201616.05.2016 
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi 
   
Raport bieżący nr 8/201605.05.2016 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku 
   
Raport bieżący nr 7/201629.04.2016 
Przekazanie do publicznej wiadomości planu połączenia 
Załączniki  
   
Raport bieżący nr 6/201629.04.2016 
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi 
   
Raport bieżący nr 5/201613.04.2016 
Podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta 
   
Raport bieżący nr 4/201631.03.2016 
Likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego – informacja poufna 
   
Raport bieżący nr 3/201618.03.2016 
Rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015 
   
Raport bieżący nr 2/201602.03.2016 
Podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna 
   
Raport bieżący nr 1/201615.01.2016 
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.