Raport bieżący nr 39/201227.12.2012 
Tekst jednolity Statutu Spółki 
treść statutu 
   
Raport bieżący nr 38/201227.12.2012 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki 
   
Raport bieżący nr 37/201227.12.2012 
Utworzenie oddziału Emitenta w Warszawie 
   
Raport bieżący nr 36/201227.12.2012 
Połączenie Emitenta ze spółka zależną Centrum Mięsne MAKTON SA 
   
Raport bieżący nr 35/2012
13.12.2012 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Treść projektów - załącznik 
   
Raport bieżący nr 34/2012
13.12.2012 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 33/2012
13.12.2012 
Rezygnacja osoby nadzorującej 
   
Raport bieżący nr 32/2012   
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – powołanie osoby zarzadzajacej05.12.2012
   
Raport bieżący nr 32b/201205.12.2012
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – powołanie osoby zarzadzajacej  
   
Raport bieżący nr 31/2012  
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. –odwołanie osoby zarzadzajacej05.12.2012
   
Raport bieżący nr 30/2012  
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – odwołanie osoby zarzadzajacej05.12.2012
   
Raport bieżący nr 29/201204.12.2012 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku, mającej miejsce w dniu 28 listopada 2012 r. 
załącznik  
   
Raport bieżący nr 28/201229.11.2012 
Treść uchwał podjętych na II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2012 roku, mającej miejsce w dniu 28 listopada 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
   
załącznik - uchwały podjęte na II części NWZ  
   
Raport bieżący nr 27/201229.11.2012 
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 19 listopada 2012 roku 
załącznik  
   
Raport bieżący nr 26/201221.11.2012 
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
   
Raport bieżący nr 25/201221.11.2012 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 listopada 2012 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
   
Raport bieżący nr 24/201214.11.2012
Polski Koncern Miesny DUDA S.A. – stanowisko Zarzadu Spółki w przedmiocie planowanego połaczenia Emitenta z Centrum Miesnym Makton S.A. wraz z uzasadnieniem  
   
Raport bieżący nr 23/201231.10.2012
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki - jako spółki przejmującej - z podmiotem zależnym: Centrum Mięsne MAKTON SA - jako spółką przejmowaną  
   
Raport bieżący nr 22/201217.10.2012
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. - jako spółki przejmującej - ze spółką zależną Centrum Mięsne MAKTON SA jako spółką przejmowaną.
 

   
     
Raport bieżący nr 21/201217.10.2012
 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
   
 
Projekty uchawał (załącznik)  
     
Raport bieżący nr 20/201217.10.2012
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
 

 
   
Raport bieżący nr 19/201226.09.2012
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – plan połączenia Emitenta z Centrum Mięsnym Makton S.A.  
Plan połączenia Emitenta z Centrum Mięsnym Makton S.A. (załącznik)   
   
Raport bieżący nr 18/201203.09.2012 
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem 
   
Raport bieżący nr 17/201230.06.2012 
Wygaśnięcie niewiążącego listu intencyjnego 
   
Raport bieżący nr 16/201227.06.2012 
Zawarcie znaczącej umowy 
   
Raport bieżący nr 15/201230.04.2012 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 25 kwietnia 2012 roku 
   
Raport bieżący nr 14/201227.04.2012 
Powołanie osób nadzorujących 
Jacek Baranek 
Filip Janowski 
Mariusz Cholewa 
Michał Popiołek 
Jarosław Dubiński 
Marek Dybalski 
Mariusz Piskorski 
Jarosław Tomczyk 
Maksymilian Kostrzewa 
   
Raport bieżący nr 13/201227.04.2012 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2012 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Podjęte uchwały 
   
Raport bieżacy nr 12/201211.04.2012 
Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej Polska Wołownina sp. z o.o. z siedzibą w Hucie
 
Postanowienie - Polska Wołowina 
   
Raport bieżący nr 11/201230.03.2012 
Zbycie akcji Emitenta przez osobę zarządzającą 
   
Raport bieżący nr 10/201230.03.2012 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
pobierz projekty uchwał 
   
Raport bieżący nr 09/201230.03.2012 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 08/201228.03.2012 
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku za rok 2011, który nie zakłada wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy 
   
Raport bieżący nr 07/201228.03.2012 
Powołanie osób zarządzających 
Maciej Duda 
Bogna Duda-Jankowiak 
Roman Miler 
Rafał Oleszak 
Dariusz Formela 
   
Raport bieżący nr 06/201220.03.2012 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011 
Wykaz raportów 
   
Raport bieżący nr 05/201220.02.2012 
BZ WBK Asset Management S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 04/201220.02.2012 
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 03/201220.02.2012 
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 02/201213.01.2012 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku 
   
Raport bieżący nr 01/201203.01.2012   
Odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej na spółkę zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A.