Raport bieżący nr 36/201121.12.2011 
Likwidacja spółki zależnej pod firmą Meat Service sp. z o. o. 
   
Raport bieżący nr 35/201101.12.2011 
Tekst jednolity Statutu Spółki 
Statut  
   
Raport bieżący nr 34/201129.11.2011
Rejestracja zmian w Statucie Spółki  
   
Raport bieżący nr 33/201113.10.2011
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ wznowionym po przerwie w dniu 12 października 2011 roku  
   
Raport bieżący nr 32/201112.10.2011
Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza; treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym w dniu 12 października 2011 roku po przerwie zarządzonej w dniu 21 września 2011 roku
 
 
   
Raport bieżący nr 31/201127.09.2011 
Postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. z siedzibą w Hucie 
   
Raport bieżący nr 30/201123.09.2011 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 21 września 2011 roku  
   
Raport bieżący nr 29/201122.09.2011 
Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
   
Raport bieżący nr 28/201122.09.2011 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
 
(pobierz projekty uchwał)    
   
Raport bieżący nr 27/201101.09.2011 
Zawarcie przez spółkę zależną AGRO DUDA sp. z o. o. umowy sprzedaży udziałów spółki AGROHOP sp. z o.o. 
   
Raport bieżący nr 26/201123.08.2011 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie    
(pobierz projekty uchwał)   
   
Raport bieżący nr 25/2011 23.08.2011 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 24/201103.08.2011 
Zawarcie przez Emitenta umowy zbycia udziałów spółki zależnej WIZENTAL sp. z o.o.  
   
Raport bieżący nr 23/201112.07.2011 
Zawarcie umów znaczących przez jednostkę zależną Emitenta (AGRO DUDA sp. z o.o.), zawarcie umów przez podmioty zależne Emitenta (AGROFERM sp. z o.o., AGRO NET sp. z o.o.), udzielenie poręczenia przez Emitenta 
   
Raport bieżący nr 22/201122.06.2011 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2011 roku 
   
Raport bieżący nr 21/201122.06.2011 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2011 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
 
   
Raport bieżący nr 20/201107.06.2011 
Wycofanie papierów wartościowych z depozytu wskutek ich umorzenia 
   
Raport bieżący nr 19/201126.05.2011 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Załącznik do projektów uchwał 
   
Raport bieżący nr 18/201126.05.2011 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 17/201126.05.2011 
Wybór audytora sprawozdań finansowych 
   
Raport bieżący nr 16/201111.05.2011 
Zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu spółki zależnej Polska Wołowina sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Hucie 
   
Raport bieżący nr 15/201129.04.2011 
ING Bank Śląski S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 14/201128.04.2011 
Kredyt Bank S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
   
Raport bieżący nr 13/201128.04.2011 
BZ WBK Asset Management S.A. – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 12/201128.04.2011 
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
   
Raport bieżący nr 11/201128.04.2011 
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna – zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów  
       
Załącznik do raportu bieżącego nr 10/201128.04.2011 
STATUT - Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 
   
Raport bieżący nr 10/201128,04.2011 
Ustalenie tekstu jednolitego Statutu 
   
Raport bieżący nr 9/201121.04.201   
Zawiadomienie Emitenta dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów    
     
Raport bieżący nr 8/201121.04.2011 
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i zmiana Statutu 
   
Załącznik do raportu bieżącego nr 7/201114.04.2011 
Wykaz raportów opublikowanych w roku 2010 
   
Raport bieżący nr 7/201114.04.2011 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2010 
   
Załącznik do raportu bieżącego nr 6/201108.03.2011 
STATUT Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. 
   
Raport bieżący nr 6/201108.03.2011 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki 
   
Raport bieżący nr 5/201127.01.2011 
Terminy publikacji raportów okresowych
   
Raport bieżący nr 4/201127.01.2011 
Terminy publikacji raportów okresowychPolski Koncern Mięsny DUDA S.A. – 
terminy publikacji raportów okresowych

   
Raport bieżący nr 3/201104.01.2011 
ING Bank Śląski S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 2/201103.01.2011 
Kredyt Bank S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 1/201103.01.2011 
PKO Bank Polski S.A. –
zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów