Raport bieżący nr 99/200817.12.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 98/200810.12.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 97/200809.12.2008 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 08 grudnia 2008r.
   
Raport bieżący nr 96/200809.12.2008 
Powołanie osób nadzorujących
Robert Rogowski - Życiorys
Andrzej Soczek - Życiorys
 09.12.2008 
Raport bieżący nr 95/2008  
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uchwały
   
Raport bieżący nr 94/200804.12.208 
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
Życiorys - Andrzej Soczek
   
Raport bieżący nr 93/200803.12.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 92/200803.12.2008 
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 91/200802.12.2008 
Wpływ dotacji dla spółki
   
Raport bieżący nr 90/200828.11.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 89/200827.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 88/200826.11.2008 
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej
Życiorys - Robert Rogowski
 
   
Raport bieżący nr 87/2008 25.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 86/200822.11.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 85/200821.11.2008 
Zawiadomienia od osób obowiązanych do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 84/200819.11.2008 
Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
   
Raport bieżący nr 83/200819.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 82/200819.11.2008 
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii F
   
Raport bieżący nr 81/200813.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 80/200813.11.2008 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości - Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
   
Raport bieżący nr 79/200812.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 78/200808.11.2008 
Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
   
Raport bieżący nr 77/200806.11.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 76/200806.11.2008 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
(pobierz plik) 
   
Raport bieżący nr 75/200805.11.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – konferencja prasowa
   
Raport bieżący nr 74/200805.11.2008 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 73/200805.11.2008 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
   
Raport bieżący nr 72/200803.11.2008 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 71/200831.10.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 70/200829.10.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 69/200827.10.2008 
Wpływ dotacji dla spółki
   
Raport bieżący nr 68/2008  
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 67/200823.10.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 66/200820.10.2008 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
   
Raport bieżący nr 65/200820.10.2008 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2008
   
Raport bieżący nr 64/200815.10.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 63/200808.10.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 62/200808.10.2008 
Program Motywacyjny - zakończenie subskrypcji akcji spółki
   
Raport bieżący nr 61/200808.10.2008 
Uzupełnienie półrocznego rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 
Raport biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa PKM DUDA
Raport biegłego rewidenta - Grupa Kapitałowa PKM DUDA cz. 2   
Raport bieżący nr 60/200801.10.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 59/200829.09.2008 
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
   
Raport bieżący nr 58/200824.09.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 57/200823.09.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 56/200817.09.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 55/200811.09.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 54/200803.09.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta.
   
Raport bieżący nr 53/200827.08.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 52/200808.08.2008 
Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 51/200830.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 50/200825.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2008
   
Raport bieżący nr 49/200824.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 48/200823.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 47/200816.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 46/200811.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 45/200810.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.-informacja o ustaniu przyczyn niestosowania niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 
   
Raport bieżący nr 44/200810.07.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

 

Raport bieżący nr 43/200807.07.2008 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 42/200801.07.2008 
Zawarcie przez spółkę zależną umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży
   
Raport bieżący nr 41/2008
30.06.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 40/200827.06.2008 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ w dniu 25 czerwca 2008 r. 
   
Raport bieżący nr 39/200826.06.2008 
Treść uchwał podjętych na ZWZ 
   
Raport bieżący nr 38/200824.06.2008 
Uzupełnienie jednostkowego raportu rocznego SA - R 2007 oraz skonsolidowanego raportu rocznego RS 2007 
   
Raport bieżący nr 37/200824.06.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 36/200818.06.2008 
Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/16/04/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polski 16 kwietnia 2008 roku
   
Raport bieżący nr 35/2008
11.06.2008 
zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 34/200810.06.2008 
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
   
Raport bieżący nr 33/200808.06.2008 
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
   
Raport bieżący nr 32/200806.06.2008 
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
   
Raport bieżący nr 31/200803.06.2008 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 30/200830.05.2008 
Nabycie 100% udziałów w spółce pod firmą AGRO PROGRESS Sp. z o. o.
   
Raport bieżący nr 29/200829.05.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 28/200828.05.2008 
Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
   
Raport bieżący nr 27/200826.05.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 26/200820.05.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 25/200815.05.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 24/200808.05.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 23/2008 07.05.2008 
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
   
Raport bieżący nr 22/2008 05.05.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 21/200821.04.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 20/200821.04.2008 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16 kwietnia 2008 roku
   
Raport bieżący nr 19/2008 17.04.2008 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
   
Raport bieżący nr 18/2008
 11.04.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 17/200803.04.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 16/200802.04.2008 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
   
Raport bieżący nr 15/200820.03.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 14/200820.03.2008 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamierzona zmiana Statutu Spółki
   
Raport bieżący nr 13/200813.03.2008 r. 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 12/200813.03.2008 r. 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 11/200822.02.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta
   
Raport bieżący nr 10/200814.02.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
  
Raport bieżący nr 9/2008  8.02.2008 
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2007 roku 
Raport bieżący nr 8/200831.01.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 7/200825.01.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 6/2008 24.01.2008 
Zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 5/2008 08.01.2008 
Informacja o niestosowaniu niektórych zasad   "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" 
   
Raport bieżący nr 4/2008 03.01.2008 
Zmiana wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej 
   
Raport bieżący nr 3/200802.01.2008 
Zawiadomienia od osoby obowiązanej do przekazania informacji dotyczące transakcji na papierach wartościowych Emitenta 
   
Raport bieżący nr 2/200802.01.2008 
Terminy publikacji raportów okresowych 
   
Raport bieżący nr 1/200802.01.2008 
Oświadczenie dotyczące publikacji raportów okresowych