14,2 mln zł zysku netto po III kwartale 2016 r.

08 LIS, 2016 GODZ: 15:37

W czasie 9 miesięcy 2016 r. Grupa Gobarto S.A. (dawniej PKM Duda S.A.) wypracowała 14,2 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 1,06 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł prawie 22 mln zł, a zysk EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) 38,2 mln zł.

W czasie III kwartału br. ceny skupu żywca utrzymywały się na wysokim poziomie, nie spadając poniżej poziomu 5,20 zł za kg. To istotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy ceny skupu oscylowały wokół poziomu 4,50 zł za kg. W efekcie poprawiła się opłacalność produkcji trzody chlewnej, ale bez większego przełożenia na stan pogłowia trzody chlewnej. Według stanu na czerwiec 2016 r. liczyło ono 10.239,4 sztuk, czyli o 12 proc. mniej niż przed rokiem. Wynik jest też tylko nieznacznie lepszy od notowanego w marcu br., co oznaczać może długoterminową stabilizację stanu pogłowia na niskim poziomie ok. 10 mln sztuk w porównaniu do rekordowych od czasu akcesji do UE 18,2 mln sztuk, uzyskanych w marcu 2006 r.

W ostatnich kwartałach sytuacja na rynku mięsnym nie zmieniła się. Nadal dominujące znaczenie dla kondycji spółek mięsnych ma rosyjskie embargo na produkty pochodzące z krajów Unii Europejskiej oraz zamknięcie dostępu do rynków azjatyckich. W tych warunkach Grupa Gobarto wypracowała po trzech kwartałach 2016 r. 14,2 mln zł zysku netto wobec 5,8 mln zł przed rokiem (wzrost o 147 proc.) Jej zysk operacyjny wyniósł 22 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 50,7 proc. EBITDA osiągnęła poziom 38,2 mln zł w porównaniu do 30,3 mln zł w czasie 9 miesięcy 2015 r., co dało przyrost na poziomie 26 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,06 mld zł, z czego 115,1 mln zł pochodziło z eksportu. Pod względem wartości przychody eksportowe zmalały o 18,9 proc. r/r, ale ich udział w przychodach ogółem spadł jedynie o 2,3 proc. i wyniósł na koniec września 2016 r. 10,82 proc.

- Utrzymaliśmy poziom przychodów sprzed roku, jednocześnie obniżając istotnie poziom kosztów. W efekcie zysk netto wypracowany w samym tylko III kwartale był zbliżony do osiągniętego w całym pierwszym półroczu, co w obecnych warunkach rynkowych uznać należy za sukces. Zamierzamy utrwalić ten model biznesowy i dalej optymalizować działalność w celu poprawienia naszej rentowności -skomentował Dariusz Formela, Prezes Zarządu Gobarto S.A.

- Trzeci kwartał był również udany pod względem optymalizacji kosztów finansowania działalności. W ciągu roku obniżyliśmy dług netto o 13 proc. i dług odsetkowy o ponad 6 proc., co zaowocowało wyraźnym spadkiem kosztów finansowych oraz wskaźnika dług netto/ EBITDA – powiedział Rafał Oleszak, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy Gobarto S.A.

Przejęcia w grupie

W dniu 24 sierpnia 2016 r. Spółka poinformowała o podpisaniu warunkowej umowy przejęcia dwóch spółek branżowych: zajmującej się rozbiorem mięsa wołowego i drobiowego spółki Meat-Pac Sp. z o.o. oraz spółki Bekpol, prowadzącej działalność w obszarze dystrybucji wędlin, mięsa, ciast i serów twardych.

Zmiana nazwy

Sąd zarejestrował zmianę nazwy i od 7 października 2016 r. PKM Duda nosi nazwę Gobarto. Zmiana nazwy to kolejna inicjatywa zmierzająca do umocnienia pozycji rynkowej mięsnej spółki.

 

 

Więcej informacji:

Natalia Lewicka

Pełnomocnik Zarządu

Natalia.lewicka@gobarto.pl

Tel. 22 31 99 420

Pozostałe aktualności

Węgrzynów pracuje na 100%

Spółka Agroferm, należąca do Grupy Kapitałowej Gobarto, zakończyła rozpoczętą w czerwcu 2022 r. budowę biogazowni rolniczej w powiecie milickim. Inwestycja warta 14,5 mln zł otrzymała...

06 MAR, 2024 GODZ: 10:53

Wycieczka edukacyjna - biogazownia Zalesie

15 marca 2023 r. w biogazowni Zalesie odbyła się wycieczka dla dzieci uczęszczających do V klasy szkoły podstawowej z warszawskiego Ursynowa. Podczas zwiedzania, dzieci dowiedziały...

03 KWI, 2023 GODZ: 08:40

Bal Hodowcy

9 listopada 2022 r. w Apart Hotelu „Termy Uniejów” odbył się tegoroczny Bal Hodowcy.Wydarzenie podzielone zostało na dwie części - panel szkoleniowy pod nazwą „Dlaczego warto współpracować...

22 LIS, 2022 GODZ: 14:29