Raport bieżący nr 50/201529.12.2015 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. 
Załącznik  
   
Raport bieżący nr 49/201529.12.2015 
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 48/201511.12.2015 
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z podmiotem powiązanym z Emitentem – aktualizacja informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 47/201501.12.2015 
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 46/201501.12.2015 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 45/201524.11.2015 
Uzupełnienie informacji o zawartej przez Spółkę umowie kredytowej  
   
Raport bieżący nr 44/201517.11.2015 
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 43/201513.10.2015 
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, poręczenie Emitenta – aktualizacja informacji poufnej, poręczenie Emitenta. 
   
Raport bieżący nr 42/201502.09.2015 
Spełnienie się warunków dotyczących zawartej przez Emitenta znaczącej umowy warunkowej 
   
Raport bieżący nr 41/201502.09.2015 
Nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna, umowa znacząca 
   
Raport bieżący nr 40/201502.09.2015 
Planowane nabycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – informacja poufna – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 39/201502.09.2015 
Informacja poufna, umowa znacząca – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 38/201524.08.2015 
Spełnienie kryterium umowy znaczącej 
   
Raport bieżący nr 37/201524.08.2015 
Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półroczny za I półrocze 2015 r.  
   
Raport bieżący nr 36/201527.07.2015 
Korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 
Korekta raportu rocznego za 2014 r. –korekta raportu bieżącego 36/2015 
   
Raport bieżący nr 35/201523.07.2015 
Przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2015- 2019 – informacja poufna 
   
Raport bieżący nr 34/201522.07.2015 
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 33/201513.07.2015 
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego 
   
Raport bieżący nr 32/201513.07.2015 
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę blisko związaną z osobą wchodzącą w skład organu nadzorującego 
   
Raport bieżący nr 31/201513.07.2015 
Informacja o transakcji sprzedaży akcji przez osobę wchodzącą w skład organu nadzorującego 
   
Raport bieżący nr 30/201513.07.2015 
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 29/201513.07.2015 
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 28/201513.07.2015  
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 27/201513.07.2015  
Informacja o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko związaną z osobą nadzorującą 
   
Raport bieżący nr 26/201513.07.2015  
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji 
   
Raport bieżący nr 25/201508.07.2015  
Ziszczenie się warunku wskazanego w Wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, aktualizacja informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 24/201525.06.2015  
Powołanie osób nadzorujących, rezygnacja z ubiegania o wybór do RN kolejnej kadencji  
   
Noty biograficzne  
Włodzimierz Bartkowski 
Robert Bednarski 
Ryszard Ceranowicz 
Andrzej Goździkowski 
Aleksander Koźlakiewicz 
Andrzej Śliwiński 
   
Raport bieżący nr 23/201525.06.2015 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 22/201525.06.2015 
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 21/201505.06.2015 
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania na akcje 
Załącznik 1  
Załącznik 2 
   
Raport bieżący nr 20/201503.06.2015 
Korekta rozszerzonego skonsolidowanegoraportu kwartalnego za I kwartał 2015 
   
Raport bieżący nr 19/201525.05.2015 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
   
Raport bieżący nr 18/201525.05.2014 
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
   
Raport bieżący nr 17/201518.05.2015 
Umowa o przekazywanie informacji, aktualizacja informacji poufnej. 
   
Raport bieżący nr 16/201514.05.2014 
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta. 
Załącznik 
   
Raport bieżący nr 15/201522.04.2015 
Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, zmiana poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 14/201519.03.2015 
Wybór audytora sprawozdań finansowych 
   
Raport bieżący nr 13/201519.03.2015 
Rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 
   
Raport bieżący nr 12/201516.03.2015 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 11/201502.03.2015 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 10/201509.02.2014 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 9/201506.02.2014  
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 8/201504.02.2014 
Powołanie osób zarządzających 
   
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
Załącznik nr 3  
Załącznik nr 4 
   
Raport bieżący nr 7/201505.02.2014 
Powołanie osoby zarządzającej 
   
Raport bieżący nr 6/201502.02.2014 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 5/201515.01.2014 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 4/201513.01.2014 
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej, aktualizacja informacji poufnej 
   
Raport bieżący nr 3/201509.01.2015 
Ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA 
   
Raport bieżący nr 2/2015  
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufne09.01.2015
   
Raport bieżący nr 1/201509.01.2015 
Zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r.