Raport bieżący nr 25/2019
20.12.2019
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 24/2019
09.12.2019
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytówRaport bieżący nr 23/2019
15.11.2019
Zmiana formy publikacji raportu kwartalnegoRaport bieżący nr 22/2019
31.10.2019
Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od EmitentaRaport bieżący nr 21/2019
30.10.2019
Stwierdzenie nieważności uchwały NWZRaport bieżący nr 20/2019
03.10.2019
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 19/2019
27.09.2019
Zmiana formy publikacji raportu półrocznegoRaport bieżący nr 18/2019
20.09.2019
Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny od EmitentaRaport bieżący nr 17/2019
14.08.2019
Zmiana terminu publikacji raportu okresowegoRaport bieżący nr 16/2019
17.07.2019
Zawiadomienie o wpływie awarii systemów teleinformatycznych na bieżące funkcjonowanie niektórych spółek zależnych EmitentaRaport bieżący nr 15/2019
27.06.2019
Zmiana Statutu EmitentaRaport bieżący nr 14/2019

Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej
04.06.2019


Raport bieżący nr 13/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku
23.05.2019
Załącznik nr 1Raport bieżący nr 12/2019

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2019 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
2305.2019
Załącznik nr 1Raport bieżący nr 11/2019

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.
06.05.2019


Raport bieżący nr 10/2019
25.04.2019
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4Raport bieżący nr 9/2019
25.04.2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 8/2019
18.04.2019
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną JAMA spółka z o.o.Raport bieżący nr 7/2019
08.04.2019
Zmiana terminu  publikacji raportów rocznych za 2018 rokRaport bieżący nr 6/2019
01.04.2019
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rokRaport bieżący nr 5/2019
20.03.2019
Zawarcie przez Emitenta aneksów do umów dotyczących nabycia aktywówRaport bieżący nr 4/2019
30.01.2019
Przyjęcie przez Emitenta strategii działania na lata 2019 - 2024Raport bieżący nr 3/2019
30.01.2019
Połączenie Emitenta ze spółką zależną od niegoRaport bieżący nr 2/2019
16.01.2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 rokuRaport bieżący nr 1/2019
08.01.2019
Ustanowienie przez Emitenta i jego spółki zależne hipoteki