GOBARTO S.A.
ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

NIP 699-17-81-489
Regon 411141076

tel. (+48) 22 31 99 300
fax. (+48) 22 330 56 06

gobarto@gobarto.pl

Zakład w Grąbkowie
Grąbkowo 73
63-930 Jutrosin
tel. (+48) 65 547 70 00
fax (+48) 65 547 70 01