Raport bieżący nr 55/2017
28.12.2017
GOBARTO S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 54/2017
28.12.2017
GOBARTO S.A – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 53/2017
01.12.2017
Gobarto S.A. – projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 52/2017
01.12.2017
Gobarto S.A. – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 51/2017
01.12.2017
Gobarto S.A. – Spełnienie warunków zawieszających oraz zawarcie umowy rozporządzającej dot. akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. oraz umów dotyczących przeniesienia składników majątkowych.

Raport bieżący nr 50/2017
30.11.2017
Gobarto S.A. – Spełnienie przez Emitenta i niektóre spółki zależne warunków zawieszających i uruchomienie kredytówRaport bieżący nr 49/2017
22.11.2017
GOBARTO S.A – powołanie osób zarządzającychRaport bieżący nr 48/201717.11.2017
Powzięcie informacji o zaskarżeniu uchwały NWZ  


 Raport bieżący nr 47/2017
 10.11.2017
Ustanowienie przez spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipotekiRaport bieżący nr 46/2017
08.11.2017
Ustanowienie przez Emitenta i spółki zależne Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczeń o ustanowieniu hipotekiRaport bieżący nr 45/201702.11.2017
Nabycie 100% udziałów w JAMA Sp. z o.o. 
  
Raport bieżący nr 44/201702.11.2017
Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepów firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie
 
  
Raport bieżący nr 43/201702.11.2017
Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie 
  
Raport bieżący nr 42/201731.10.2017
Zawarcie przez Emitenta umów dotyczących nabycia aktywów 
  
Raport bieżący nr 41/201731.10.2017
Przystąpienie do negocjacji z CEDROB S.A. dotyczących nabycia 100%
akcji ZM Silesia oraz zorganizowanych części przedsiębiorstwa CEDROB S.A. – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufne
 
  
Raport bieżący nr 40/201731.10.2017
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne umowy kredytów 
  
Raport bieżący nr 39/201730.10.207
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych 
  
Raport bieżący nr 38/201719.10.2017
Powołanie osoby nadzorującej 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 37/201719.10.2017 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 roku
 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 36/201719.10.2017
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją o zgłoszonych sprzeciwach
 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 35/201729.09.2017
Zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
  
Raport bieżący nr 34/201714.09.2017
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 33/201714.09.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  
Raport bieżący nr 32/201729.08.2017
Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa w Ciechanowcu 
  
Raport bieżący nr 31/201723.08.2017
Gobarto S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 30/201704.08.2017
Warunkowa zobowiązująca umowa sprzedaży udziałów JAMA sp. z o. o. – spełnienie się jednego z warunków zawieszających -Decyzja Prezesa UOKiK
 
  
Raport bieżący nr 29/201721.07.2017
Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksów do umów kredytowych

  
Raport bieżący nr 28/201726.06.2017
Rejestracja zmiany Statutu Spółki 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 27/201719.06.2017
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczący mi członkami Rady Nadzorczej 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
  
Raport bieżący nr 26/201714.06.2017
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 25/201709.06.2017
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 24/201708.06.2017
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
 
Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 
  
Raport bieżący nr 23/201730.05.2017
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej
 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 22/201727.04.2017
Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej
 
  
Raport bieżący nr 21/201727.04.2017
Zawarcie niewiążącego listu intencyjnego dotyczącego prowadzenia negocjacji w sprawie nabycia spółki z branży mięsnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
 
  
Raport bieżący nr 20/2017 
GOBARTO S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku
 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 19/201726.04.2017
GOBARTO S.A. – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 18/201714.04.2017
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 17/201729.03.2017
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 16/201729.03.2017
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
  
Raport bieżący nr 15/201729.03.2017
Wybór audytora sprawozdań finansowych 
  
Raport bieżący nr 14/201729.03.2017
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 
  
Raport bieżący nr 13/201729.03.2017
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 
  
Raport bieżący nr 12/201707.03.2017 
Zawiadomienie osoby blisko związanej z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej o blokadzie akcji na rachunku oraz zastawie rejestrowym 
  
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 11/201726.01.2017
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku 
  
Raport bieżący nr 10/201724.01.2017
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
  
Raport bieżący nr 9/201720.01.2017 
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lutego 2017 roku 
  
Raport bieżący nr 8/201720.01.2017 
Cofnięcie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 7/201720.01.2017 
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej 
Załącznik nr 1 
  
Raport bieżący nr 6/201720.01.2017
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów 
  
Raport bieżący nr 5/201713.01.2017
Zawarcie aneksu do umowy faktoringowej – aktualizacja informacji poufnej 
  
Raport bieżący nr 4/201703.01.2017
MEAT PAC – zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej 
  
Raport bieżący nr 3/201703.01.2017
BEKPOL – zawarcie umowy rozporządzającej - podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej 
  
Raport bieżący nr 2/201703.01.2017
Credit Agricole Bank Polska S.A. - zawarcie przez Emitenta umowy kredytu inwestycyjnego – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej. 
  
Raport bieżący nr 1/201703.01.2017
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – aktualizacja informacji poufnej