Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

27 STY, 2022 GODZ: 11:07


Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2022 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki przy ul. Wspólnej nr 70 w Warszawie.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Projekty uchwał
  3. Plan połączenia
  4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
  5. Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  na dzień 27 stycznia 2022 roku (dzień ogłoszenia): 27.800.229 akcji zwykłych  na okaziciela, z których przysługuje 27.800.229 głosów. 

Spółka udostępnia adresy mailowe, na które wysyłać można:

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
[walnezgromadzenie@gobarto.pl];
- pełnomocnictwa do głosowania[pelnomocnictwa@gobarto.pl].

Pozostałe aktualności

Połączenie GOBARTO S.A. i Bekpol sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej Bekpol sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 18 stycznia 2022 roku poniżej przedstawiamy Plan połączenia...

21 STY, 2022 GODZ: 12:26

Połączenie GOBARTO S.A. i MEAT – PAC Sp. z o.o.

W związku z decyzją o połączeniu Gobarto S.A. i jej spółki zależnej MEAT - PAC sp. z o.o. ogłoszoną Raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 09 marca 2021 roku poniżej przedstawiamy Plan...

21 KWI, 2021 GODZ: 10:45