Dodano: 31 LIP, 2019 Godz: 13:23

Powierzchnia działki: 3 148 m2

Powierzchnia zabudowy: 1 389 m2

Cena nieruchomości:

1 350 000 pln cena netto

Nieruchomość położona w Bestwince, gmina Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 629/69. Zabudowana.

Działka o regularnym  przebiegu granic zbliżona swym kształtem do prostokąta wydłużonego na  osi wschód-zachód. Zagospodarowana, ogrodzona ze wszystkich stron,  utwardzona kostką brukową. Grunt uzbrojony w następujące przyłącza infrastruktury technicznej:

- energetyczne,

- wodociągowe,

- gazowe,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej,

Kanalizacja sanitarna odprowadzana jest do zbiorników typu szambo.

Przy południowej granicy działki usytuowany jest budynek nieczynnego zakładu rozbioru i przetwórstwa mięsa białego i czerwonego o powierzchni użytkowej 1389,42 m2.

Od strony zachodniej budynku w odległości około 5,0 m zlokalizowany jest słup energetyczny, na którym znajduje się transformator olejowy stanowiący zasilanie zakładu.

Teren wokół obiektu monitorowany i oświetlony lampami mocowanymi do elewacji.

Powierzchnia działki płaska. Parametry geotechniczne gruntu dobre. Dojazd do działki dobry od strony ulicy Zagrodniej utwardzonej mieszankami bitumiczno-mineralnymi.

W MPZP: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz teren dróg publicznych i wewnętrznych.

Lokalizacja
Informacje dodatkowe

Natalia Lewicka

Kierownik Działu Nieruchomości

tel. (22) 319-94-20 / 661-410-010

natalia.lewicka@gobarto.pl