Raport bieżący nr 1/2018
26.01.2018
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 rokuRaport bieżący nr 2/2018
08.02.2018
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 3/2018
09.02.2018
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosówRaport bieżący nr 4/2018
03.03.2018
Ustanowienie przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta hipotekRaport bieżący nr 5/2018
22.03.2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017Raport bieżący nr 6/2018
26.03.2018
Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta tj. w spółce pod firmą Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach.Raport bieżący nr 7/2018
28.03.2018
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017Raport bieżący nr 8/2018
28.03.2018
Wybór audytora sprawozdań finansowychRaport bieżący nr 9/2018
28.03.2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 10/2018
28.03.2018
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZałącznikRaport bieżący nr 11/2018
28.03.2018
Powołanie osoby zarządzającej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 12/2018
30.03.2018
Zawarcie porozumień w przedmiocie rozwiązania (i) umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie oraz (ii) umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – sklepów firmowych Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w CiechanowieRaport bieżący nr 13/2018
26.04.2018
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 14/201826.04.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 roku

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 15/2018
26.04.2018
Powołanie osób nadzorujących

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 
Załącznik nr 6

Załącznik nr 7Raport bieżący nr 16/2018
25.05.2018
Zawiadomienia o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym
i członkami Rady Nadzorczej


Załącznik nr 1Raport bieżący nr 17/2018
28.06.2018
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytówRaport bieżący nr 18/2018
05.07.2018
Ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytów oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipotekiRaport bieżący nr 19/2018
12.07.2018
Ustanowienie przez Emitenta oraz spółkę zależną  od Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytowej oraz złożenie oświadczeń o zmianie hipotekiRaport bieżący nr 20/2018
13.07.2018
Ustanowienie przez spółki zależne od Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy kredytowej oraz złożenie oświadczeń o zmianie hipotekiRaport bieżący nr 21/2018

Ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta hipoteki
19.07.2018


Raport bieżący nr 22/2018
25.07.2018
Zawarcie przez Emitenta umowy inwestycyjnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnejRaport bieżący nr 23/2018
27.08.2018
Rezygnacja osoby zarządzającejRaport bieżący nr 24/2018
27.08.2018
Zmiana funkcji w Zarządzie SpółkiRaport bieżący nr 25/2018
29.08.2018
Ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta zabezpieczeń wynikających z umowy o prowadzenie rachunków bankowych oraz złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipotekiRaport bieżący nr 26/2018
24.09.2018
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 27/2018
24.09.2018
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosówRaport bieżący nr 28/2018

25.09.2018
Ustanowienie przez spółkę zależną Emitenta hipotekiRaport bieżący nr 29/2018
27.09.2018
Powołanie osoby zarządzającej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Raport bieżący nr 30/2018
11.10.2018
Rezygnacja osoby zarządzającejRaport bieżący nr 31/2018
25.10.2018
Zmiana funkcji w Zarządzie SpółkiRaport bieżący nr 32/2018
25.10.2018
Zawarcie przez Emitenta aneksów do umów dotyczących nabycia aktywówRaport bieżący nr 33/2018
30.10.2018
Stwierdzenie nieważności uchwały NWZRaport bieżący nr 34/2018
09.11.2018
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku.Raport bieżący nr 35/2018
22.11.2018
Rozwiązanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwaRaport bieżący nr 36/2018
28.12.2018
Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki