Dodano: 18 KWI, 2019 Godz: 10:58

Cena nieruchomości:

1 240 000 pln cena netto

Nieruchomość rolna, składająca się z niezabudowanych działek oznaczonych nr ewid. 7/16 o powierzchni 28,4920ha oraz nr ewid. 191/3 o powierzchni 11,4187 ha, o łącznej powierzchni 39,9107 ha, położona we wsi Sławowice (środkowa część województwa dolnośląskiego, wschodnia część powiatu wołowskiego, wschodnia część gminy Wołów).

Nieruchomości tworzy rozległy kompleks gruntowy rozciągający się w kierunku północ-południe na łącznej długości ok. 1.3km, na obszarze od drogi powiatowej 1284D Wołów-Sławowice-Gródek (od strony południowej) do kompleksów leśnych otaczających miejscowość (od strony północnej). Nieruchomość położona jest na północnych i zachodnich obrzeżach zabudowy wiejskiej, w odległości ok. 6km na wschód od centrum Wołowa.

Działka nr ewid. 191/3 położona jest na północnych obrzeżach wsi, w odległości ok. 350m na północ od zabudowań mieszkalnych oraz około 800m na północ od centrum miejscowości, w otoczeniu rozległych kompleksów leśnych, z którymi sąsiaduje od strony zachodniej, północnej i południowej. Od strony południowej znajduje się działka nr ewid. 7/16, która stanowi rozległy kompleks gruntowy o nieregularnym kształcie, rozciągający się od drogi powiatowej na południu, po kompleksy leśne i działkę nr 191/3 na północy. Od strony wschodniej działka graniczy z kompleksami leśnymi, od strony wschodniej znajdują się zabudowania mieszkalno-gospodarcze wsi Sławowice oraz niezabudowane grunty użytkowane rolniczo.

Zgodnie ze studium nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod uprawy polowe.

Dojazd do nieruchomości możliwy od strony południowej, drogą polną poprowadzoną bezpośrednio z drogi powiatowej (przebiegającej w odległości ok. 30m) oraz z drugiej strony, drogą gruntową, stanowiącą przedłużenie drogi wiejskiej przebiegającej przez centrum wsi.

Lokalizacja
Informacje dodatkowe

Natalia Lewicka

Kierownik Działu Nieruchomości

tel. (22) 319-94-20 / 661-410-010

natalia.lewicka@gobarto.pl