Dodano: 12 KWI, 2019 Godz: 14:27

Cena nieruchomości:

1 599 000 pln cena netto

Nieruchomość znajduje się w północno-wschodniej części miejsko-wiejskiej  gminy Wołów, przy drodze krajowej nr 339 (ulica Rawicka). W  bezpośrednim otoczeniu pola uprawne i lasy. Duże ośrodki: Wrocław 46 km.

Nieruchomość posiada zjazd z DK 339 na drogę, z płyt betonowych i położony naprzeciwko zjazd w drogę gruntową (dz. 33/4 i 33/5). Oprócz tego część rolna działki 36/2 posiada dodatkowy utwardzony zjazd z DK z mostkiem nad rowem melioracyjnym.

Działka nr ewid. 36/2 tworzy rozległy kompleks gruntowy rozciągający się w kierunku północ-południe na łącznej długości ok. 1km, wzdłuż drogi wojewódzkiej 339 [Żmigród - Wołów] przebiegającej przy zachodniej granicy nieruchomości. Przeważający obszar stanowi grunt użytkowany rolniczo. W środkowej części działki znajduje się teren o powierzchni ok. 5ha, który zgodnie ze studium przeznaczony jest pod zabudowę rolniczą z zabudową rolną mieszkalną jako wspomagającą. Dawniej posadowione tam były zabudowania gospodarczo-inwentarskie – budynki zostały wyburzone, a obszar posprzątany, wyrównany i zniwelowany. 

W południowej części kompleksu gruntowego znajdują się obszary zadrzewione i zakrzewione, zajmujące łącznie obszar około 2,8ha.

Pozostała część kompleksu gruntowego to grunty orne klas IIIa - IVb – wskaźnik bonitacji dla I okręgu podatkowego wynosi 0,87, tj. gleby o dobrej/bardzo dobrej jakości.

Teren posiada uzbrojenie w sieć elektroenergetyczną oraz wodną z wodociągu (w części mieszkalnej).

Istnieje możliwość dokupienia nieruchomości znajdującej się po drugiej stronie DK 339 – działki nr 33/4 i 33/5, o łącznej powierzchni  0,1979 ha.

Lokalizacja
Informacje dodatkowe

Natalia Lewicka

Kierownik Działu Nieruchomości

tel. (22) 319-94-20 / 661-410-010

natalia.lewicka@gobarto.pl