Dodano: 13 LIP, 2020 Godz: 19:05

Cena nieruchomości:

5 950 000 pln cena netto

Grunty orne stanowiące  kompleks działek, położony w woj. opolskim, pow. brzeski, gmina Lubsza, miejscowość:  

Nowy Świat: dz. nr 77/3, 85/1, 30/9, 30/10, 30/12, 108/1, 30/17

Roszkowice: dz. nr 7/3, 9/2, 101/1

Tarnowiec: dz. nr 29/2, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 56/2, 60/1, 61, 63/1, 63/2, 75, 81/3, 153

KW OP1B/00047678/8

Preferowana dzierżawa zwrotna do czerwca 2023r.

Lokalizacja
Informacje dodatkowe

Natalia Lewicka

Kierownik Działu Nieruchomości

tel. (22) 319-94-20 / 661-410-010

natalia.lewicka@gobarto.pl