Kontakt

Centrala
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa 

KATARZYNA NOWAK
Dyrektor Działu Sprzedaży Detalicznej
691-446-337
katarzyna.nowak@gobarto.pl


SŁAWOMIR KOPCZYŃSKI
Dyrektor Ds. Rynku Horeca

662-446-354
slawomir.kopczynski@gobarto.pl


TOMASZ KOZUŃ
Dyrektor Działu Zakupów
691-446-302
tomasz.kozun@gobarto.pl

Region Mazowsze

DARIUSZ MORAWSKI
Z-Ca Dyrektora Logistyki Mazowsze

691-446-362
dariusz.morawski@gobarto.pl

Telemarketing
Infolinia 22 319 94 99

Centrum Dystrybucji
ul. Piłsudskiego 180
05-091 Ząbki

Zastępca Dyrektora Regionu Mazowsze
Sylwia Rachoń
668-443-145
sylwia.rachon@gobarto.pl

DOROTA PIETRASZEK
Kierownik Centrum Dystrybucji

668-138-550
dorota.pietraszek@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Krakowiaków 54  
02-255  Warszawa

RAFAŁ CHAMERNIK
Z-Ca Dyrektora Regionu Mazowsze

691-446-303
rafal.chamernik@gobarto.pl

PAWEŁ BRODZICKI
Kierownik Centrum Dystrybucji

663-446-369
pawel.brodzicki@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Staropolska 8
18-230 Ciechanowiec  

PIOTR KOSTRO
Sales Manager

691-446-323
piotr.kostro@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Lubelska 44D  
10-407 Olsztyn

JANUSZ PIÓRKOWSKI
Manager Ds. Sprzedaży

691-446-304
janusz.piorkowski@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
Wodnika 50  
80-299 Gdańsk

ŁUKASZ TYMOSZUK
Manager Ds. Sprzedaży

691-446-432
lukasz.tymoszuk@gobarto.pl

ROBERT KOZICKI
Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-319
robert.kozicki@gobarto.pl

Region Małopolska/Południe

KRZYSZTOF MĄCZEŃSKI
Dyrektor Regionu Małopolska

663-450-079
krzysztof.maczenski@gobarto.pl

TOMASZ PAPIEWSKI
Dyrektor Regionu Południe

691-446-346
tomasz.papiewski@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Obroki 130  
40-833 Katowice

MARCIN WOWCZUK
Dyrektor Sprzedaży oddział Katowice
531-981-725
marcin.wowczuk@gobarto.pl

PIOTR KOBYLAK
Sales Manager

663-446-377
piotr.kobylak@gobarto.pl

JAROSŁAW GALA
Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-407
jaroslaw.gala@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Cystersów 22  
31-553 Kraków

PAWEŁ OKOŃ
Manager Ds. Sprzedaży Stacjonarnej

663-446-387
pawel.okon@gobarto.pl

RAFAŁ KLIMEK
Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-417
rafal.klimek@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Elizówka 65  
21-003 Lublin

CEZARY BUDZENIUSZ
Sales Manager

601-093-015
cezary.budzeniusz@gobarto.pl

JOLANTA SADURSKA
Kierownik Centrum Dystrybucji

691-440-028
jolanta.sadurska@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
ul. Lubelska 65  
26-600 Radom

GRZEGORZ KOWALCZYK
Manager Ds. Sprzedaży

663-446-367
grzegorz.kowalczyk@gobarto.pl

MONIKA PAPIEWSKA
Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-340
monika.papiewska@gobarto.pl

Region Wielkopolska

RADOSŁAW KONDRACIUK
Z-Ca Dyrektora Logistyki Wielkopolska

693-807-640
radoslaw.kondraciuk@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji
Chemiczna 2  
60-013 Poznań

TOMASZ LISKE
Sales Manager

661-807-617
tomasz.liske@gobarto.pl

DYNOWSKI KRZYSZTOF
Kierownik Centrum Dystrybucji

663-446-396
krzysztof.dynowski@gobarto.pl