Centrala

ul. Kłobucka 25

02-699 Warszawa 

TOMASZ KOZUŃ

Dyrektor Handlowy; Dyrektor Działu Zakupu

691-446-302

tomasz.kozun@gobarto.pl

SŁAWOMIR KOPCZYŃSKI

Dyrektor Ds. Rynku Horeca

662-446-354

slawomir.kopczynski@gobarto.pl

IRENEUSZ PALUSZEK

Dyrektor Logistyki

608-611-932

ireneusz.paluszek@gobarto.pl

Region Mazowsze

 

PIOTR MAMROWICZ

Dyrektor Regionu Mazowsze

602-308-724

piotr.mamrowicz@gobarto.pl

DARIUSZ MORAWSKI

Z-Ca Dyrektora Logistyki Mazowsze

691-446-362

dariusz.morawski@gobarto.pl

Telemarketing

Infolinia 22 319 94 99

Centrum Dystrybucji

ul. Piłsudskiego 180

05-091 Ząbki

SYLWIA RACHOŃ

Zastępca Dyrektora Regionu Mazowsze

668-443-145

sylwia.rachon@gobarto.pl

DOROTA PIETRASZEK

Kierownik Centrum Dystrybucji

668-138-550

dorota.pietraszek@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji

ul. Krakowiaków 54  

02-255  Warszawa

RAFAŁ CHAMERNIK

Z-Ca Dyrektora Regionu Mazowsze

691-446-303

rafal.chamernik@gobarto.pl

PAWEŁ BRODZICKI

Kierownik Centrum Dystrybucji

663-446-369

pawel.brodzicki@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Staropolska 8

18-230 Ciechanowiec  

PIOTR KOSTRO

Sales Manager

691-446-323

piotr.kostro@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Lubelska 44D  

10-407 Olsztyn

JANUSZ PIÓRKOWSKI

Manager Ds. Sprzedaży

691-446-304

janusz.piorkowski@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji

Wodnika 50  

80-299 Gdańsk

ŁUKASZ TYMOSZUK

Manager Ds. Sprzedaży

691-446-432

lukasz.tymoszuk@gobarto.pl

ROBERT KOZICKI

Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-319

robert.kozicki@gobarto.pl

Region Małopolska/Południe

KRZYSZTOF MĄCZEŃSKI

Dyrektor Regionu Małopolska

663-450-079

krzysztof.maczenski@gobarto.pl

TOMASZ PAPIEWSKI

Dyrektor Regionu Południe

691-446-346

tomasz.papiewski@gobarto.pl

MAREK OKRASKA

Z-Ca Dyrektora Logistyki Południe

691-446-309

marek.okraska@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Obroki 130  

40-833 Katowice

PIOTR KOBYLAK

Sales Manager

663-446-377

piotr.kobylak@gobarto.pl

JAROSŁAW GALA

Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-407

jaroslaw.gala@gobarto.pl

Centrum Dystrybucji

ul. Cystersów 22  

31-553 Kraków

 

PAWEŁ OKOŃ

Manager Ds. Sprzedaży Stacjonarnej

663-446-387

pawel.okon@gobarto.pl

 

RAFAŁ KLIMEK

Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-417

rafal.klimek@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Elizówka 65  

21-003 Lublin

 

CEZARY BUDZENIUSZ

Sales Manager

601-093-015

cezary.budzeniusz@gobarto.pl

 

JOLANTA SADURSKA

Kierownik Centrum Dystrybucji

691-440-028

jolanta.sadurska@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Lubelska 65  

26-600 Radom

 

GRZEGORZ KOWALCZYK

Manager Ds. Sprzedaży

663-446-367

grzegorz.kowalczyk@gobarto.pl

 

MONIKA PAPIEWSKA

Kierownik Centrum Dystrybucji

691-446-340

monika.papiewska@gobarto.pl

 

 

Region Wielkopolska

PAWEŁ TYL

Dyrektor Regionu Wielkopolska

661-807-604

pawel.tyl@gobarto.pl

 

RADOSŁAW KONDRACIUK

Z-Ca Dyrektora Logistyki Wielkopolska

693-807-640

radoslaw.kondraciuk@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

Chemiczna 2  

60-013 Poznań

 

TOMASZ LISKE

Sales Manager

661-807-617

tomasz.liske@gobarto.pl

ALICJA TABERT

Sales Manager

663-446-362

alicja.tabert@gobarto.pl

 

DYNOWSKI KRZYSZTOF

Kierownik Centrum Dystrybucji

663-446-396

krzysztof.dynowski@gobarto.pl

 

 

Centrum Dystrybucji

ul. Dąbrowskiego 525

Poznań

 

PIOTR CZYŻ

Kierownik Centrum Dystrybucji

608-620-257

piotr.czyz@gobarto.pl