Raport bieżący nr 18/2022
04.11.2022
Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2022Raport bieżący nr 17/2022
19.09.2022
Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosówRaport bieżący nr 16/2022
19.09.2022
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 15/2022
08.07.2022
Stanowisko zarządu Spółki dotyczące Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Załącznik - STANOWISKO ZARZĄDUGOBARTO S.A. W ZWIĄZKU Z WEZWANIEM OGŁOSZONYM PRZEZ CEDROB S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2022 ROKURaport bieżący nr 14/2022
25.05.2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2022 roku

Wykaz akcjonariuszy - ZałącznikRaport bieżący nr 13/2022
25.05.2022
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2022 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Uchwały podjęte - ZałącznikRaport bieżący nr 12/2022
28.04.2022
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6Raport bieżący nr 11/2022
28.04.2022
Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 10/2022
05.04.2022
Zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za I kwartał 2022Raport bieżący nr 9/2022
23.03.2022
Rezygnacja osoby zarządzającejRaport bieżący nr 8/2022
23.02.2022
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2022 roku

ZałącznikRaport bieżący nr 7/2022
23.02.2022
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 lutego 2022 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

ZałącznikRaport bieżący nr 6/2022
15.02.2022
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.o.Raport bieżący nr 5/2022
27.01.2022
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 4/2022
27.01.2022
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 3/2022
21.01.2022
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką zależną Bekpol spółka z o.oRaport bieżący nr 2/2022
18.01.2022
Połączenie Emitenta ze spółką zależną od niegoRaport bieżący nr 1/2022
17.01.2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku