GOBARTO S.A. w chwili obecnej zatrudnia ponad 1800 osób, ale nieustanny rozwój firmy sprawia, że ciągle rekrutuje nowych, ambitnych i wartościowych pracowników, którzy będą  w stanie wesprzeć działania spółki na wielu etapach rozwoju. 

Firma potrafi nie tylko docenić wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę, ale także zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia, umożliwiające systematyczne podnoszenie kwalifikacji. Ponadto gwarantuje możliwość podjęcia pracy w prestiżowym środowisku. Gobarto posiada silną pozycję nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Praca w firmie dostarcza wyjątkowej zawodowej satysfakcji - wiele wyzwań, nowe doświadczenia i nieustanne zwiększanie swoich kompetencji.

Jeśli posiadasz dynamiczną osobowość i jesteś gotów zaangażować się w funkcjonowanie firmy prześlij nam swoją aplikację na adres:rekrutacja@gobarto.pl.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez GOBARTO SA, zgodnie z  Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym spółkom  wchodzącym w skład grupy kapitałowej  GOBARTO  SA.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GOBARTO SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 25;
  2. kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe w Spółce  możliwy jest pod adresem email:  dane.osobowe@gobarto.pl ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  2 lat od daty ich ostatniej aktualizacji;
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. administrator danych nie udostępnia danych ani nie przekazuje ich do państwa trzeciego;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji kandydata w procesie rekrutacji.