Oświadczenie GOBARTO S.A.

21 LIS, 2018 GODZ: 21:53

Oświadczenie GOBARTO S.A. w sprawie błędnych danych finansowych zawartych w depeszy ISBnews „Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.”

Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) oświadcza, iż w opublikowanej w dniu 21 listopada 2018 roku przez ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy Sp. z o. o. („ISBnews”) depeszy pt. „Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.” pojawiły się błędne dane finansowe. W depeszy została zawarta informacja, iż w III kwartale br. Gobarto wypracowało 7,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 7,53 mln zł zysku EBIT. W rzeczywistości w omawianym okresie Gobarto osiągnęło 7,89 mln skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, natomiast zysk EBIT również osiągnął ujemną wartość – 7,53 mln zł.

Jednocześnie w depeszy pojawiła się informacja, że narastająco po trzech kwartałach spółka miała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. W rzeczywistości narastająco po trzech kwartałach spółka osiągnęła 5,51 mln skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej

Zarząd Spółki informuje, iż interweniował w dniu dzisiejszym tuż po publikacji nieprawdziwych danych finansowych zawartych w depeszy ISBnews. W odpowiedzi na interwencję zarządu Spółki, redakcja ISBnews opublikowała sprostowanie depeszy pt. „Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)”, w której znalazły się poprawne dane finansowe. 

Pozostałe aktualności

Festyn Rodzinny Gobarto – Grąbkowo 2019

W sobotę 15 czerwca pracownicy Grupy Kapitałowej Gobarto wraz ze swoimi pociechami mieli okazję świętować Dzień Dziecka. Była to doskonała okazja nie tylko do świetnej zabawy dla całych...

25 CZE, 2019 GODZ: 16:49

Zawody o puchar Gobarto Dziczyzna zakończone

Firma Gobarto Dziczyzna po raz czwarty zorganizowała Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o puchar Gobarto Dziczyzna. Wydarzenie odbyło się 11 maja w Krzywiniu i wzięło w nim udział 120...

31 MAJ, 2019 GODZ: 15:35

Wyniki finansowe za I kwartał 2019

 W związku z publikacją przez Gobarto S.A. skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku przekazujemy prezentację wyników za okres trzech miesięcy zakończony dnia...

15 MAJ, 2019 GODZ: 19:01