Oświadczenie GOBARTO S.A.

21 LIS, 2018 GODZ: 21:53

Oświadczenie GOBARTO S.A. w sprawie błędnych danych finansowych zawartych w depeszy ISBnews „Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.”

Zarząd Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) oświadcza, iż w opublikowanej w dniu 21 listopada 2018 roku przez ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy Sp. z o. o. („ISBnews”) depeszy pt. „Gobarto miało 7,89 mln zł zysku netto, 7,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.” pojawiły się błędne dane finansowe. W depeszy została zawarta informacja, iż w III kwartale br. Gobarto wypracowało 7,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 7,53 mln zł zysku EBIT. W rzeczywistości w omawianym okresie Gobarto osiągnęło 7,89 mln skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, natomiast zysk EBIT również osiągnął ujemną wartość – 7,53 mln zł.

Jednocześnie w depeszy pojawiła się informacja, że narastająco po trzech kwartałach spółka miała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. W rzeczywistości narastająco po trzech kwartałach spółka osiągnęła 5,51 mln skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej

Zarząd Spółki informuje, iż interweniował w dniu dzisiejszym tuż po publikacji nieprawdziwych danych finansowych zawartych w depeszy ISBnews. W odpowiedzi na interwencję zarządu Spółki, redakcja ISBnews opublikowała sprostowanie depeszy pt. „Gobarto miało 7,89 mln zł straty netto w III kw. 2018 r. (sprostowanie)”, w której znalazły się poprawne dane finansowe. 

Pozostałe aktualności

Król puszczy na polskich stołach

Wśród kucharzy amatorów dziczyzna uważana jest za mięso trudne i skomplikowane w obróbce. To pokutujący mit wynikający ze słabej znajomości tradycyjnej kuchni - obecnie niszowej, a...

30 LIP, 2018 GODZ: 12:32

Gobarto 500 – nowi rolnicy w programie

Polski rynek trzody chlewnej stawia przed rolnikami wiele wyzwań – niestabilność cen, rosnąca konkurencja zagraniczna, brak środków na inwestycje oraz zagrożenie ASF. Rozwiązaniem dla...

16 LIP, 2018 GODZ: 15:20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:00 w Warszawie,...

28 MAR, 2018 GODZ: 18:25